The Current Situation of Lending to Small Business Subjects is Also Analyzed

Authors

  • M. Rustamov PhD, Tashkent Institute of Finance, Tashkent, Uzbekistan
  • B. Usmonov PhD., UZSIAC, Tashkent, Uzbekistan
  • M. Egamberganov Student of Tashkent Institute of Finance, Tashkent, Uzbekistan

Keywords:

small business, innovation, traditional economy, digital technologies, new economy, digitization, ecosystem

Abstract

The purpose of this study is to explore the methods of small business development through the use of digital technologies by small business entities. In this, it was highlighted that the development of lending to small business entities is of great importance, as well as suggestions and recommendations were developed regarding the use of digital technologies in lending to small business entities and their analysis.

References

Gulyamov S.S. Blockchain technologies in the digital economy: Study guide / 2021, p. 126

Akberdina, V.V. (2018). Transformation of promyshlennogo komplexa Rossii v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 19(3), 82-99. https://doi.org/10.29141/2073-1019- 2018-19-3-8.

Andreeva G.N. / Razvitie tsifrovoy ekonomiki v Rossii kak klyuchevoy faktor ekonomicheskogo rosta i povysheniya kachestva jizni naseleniya: monografiya / G.N. Andreeva [i dr.]. – Nizhny Novgorod: Professionalnaya nauka, 2018. – 131 p.

Muminov N.G., Zakhirova G.M. The role of public procurement in the digitalization of the economy and adoption of e-commerce. St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics Vol. 13, No. 2, 2020. R.30-39. DOI: 10.18721/JE.13203

Busigin A.V. Predprinematelstvo, elementary course. M.: NIRP. 1992, p. 17.

Umarov, I. Y., & Yusupova, M. Features of digital innovation management in business. In World science: problems and innovations collection of articles of the XX-XI International Scientific and Practical Conference: at (Vol. 4)

Kambarov J.Kh., Makhmudova N.J. Zadachi upravleniya riskami na predpriyatii // Jurnal nauchnykh publikatsiy aspirantov i doktorantov, 2016. No. 5. S. 88-89 p.

Epifanova, T.V. Osnovnye polozheniya analysis i otsenki finansovoy ustoichivosti organizational malago i srednego biznesa v staticike / T.V. Epifanova // Finansovye issledovaniya. – 2012. No. 4 (37). - S. 72-78.

Downloads

Published

2023-02-24

How to Cite

Rustamov, M. ., Usmonov, B. ., & Egamberganov, M. . (2023). The Current Situation of Lending to Small Business Subjects is Also Analyzed. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 26, 14–21. Retrieved from https://economics.academicjournal.io/index.php/economics/article/view/640