The Role of Hotels in Economic Development

Authors

  • Raximov Xasan Abdusaitovich Associate Professor of the Samarkand Institute of Economics and Service

DOI:

https://doi.org/10.51699/ajdes.v29i.675

Keywords:

tourism, hotel industry, employment, gross domestic product, sector, entrepreneurship, service sector, need, social sector

Abstract

The question of why it is necessary to rely on facts and achieve the emergence of many opinions in the organization and improvement of personnel management in hotel enterprises is considered important. There are many aspects that are the basis for making decisions.

References

Xolikulov A., Yuldasheva N. Mehmonxonalarda servis sifatini oshirishning konseptual yo‘nalishlari va uni baholashning ilmiy-nazariy va uslubiy masalalari //Obshestvo i innovatsii. – 2021. – T. 2. – №. 2. – S. 76-86.

Qudratov G‘.H., Musayev H.H. O‘zbekistonning investitsiya siyosati va uning turizm xizmat bozorini rivojlantirishda tutgan o‘rni. //O‘zbekistonda turizm xizmat bozorini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari. Monografiya. – T.: “Iqtisodiyot” nashriyoti, 2012. – 288-289-betlar.

Qudratov G‘.H., Musayev H.H. O‘zbekistonning investitsiya siyosati va uning turizm xizmat bozorini rivojlantirishda tutgan o‘rni. //O‘zbekistonda turizm xizmat bozorini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari. Monografiya. – T.: “Iqtisodiyot” nashriyoti, 2012. – 288-289-betlar. Ushbu ma’lumotlar Pardayev M.Q., Xalikulov A.N., H.A.Rahimovlarning “Mehmonxona xo‘jaliklarida samaradorlikni oshirish muammolari” nomli monografiyada ham keltirilgan (T.: “Iqtisodiyot” nashriyoti, 2013. – 44 bet.).

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil 17 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasida 2006-2010 yillarda xizmat ko‘rsatish va servis sohasini rivojlantirishni jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. «Xalq so‘zi». 2006 yil 18 aprel.1-bet.

O‘zbekistonning statistik axborotnomasi. 2005 yil. 5-bet.

Xalikulov N.N. Mehmonxonalarda servis sifati va samaradorligini oshirish imkoniyatlari. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. SamISI. – 2011. – 11-bet., Pardayev M.Q., Xalikulov A.N., Rahimov H.A. Mehmonxona xo‘jaliklarida samaradorlikni oshirish muammolari. Monografiya. – T.: “Iqtisodiyot” nashriyoti, 2013. – 44 bet.

Социальное развитие и уровень жизни населения в Узбекистане 2004. Т.: Госкомстат Узбекистана. 2005.-С 72.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil 17 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasida 2006-2010 yillarda xizmat ko‘rsatish va servis sohasini rivojlantirishni jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. «Xalq so‘zi». 2006 yil 18 aprel.1-bet

Downloads

Published

2023-05-10

How to Cite

Abdusaitovich, R. X. . (2023). The Role of Hotels in Economic Development. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 29, 9–12. https://doi.org/10.51699/ajdes.v29i.675

Issue

Section

Articles