Volume 10, October 2021

Table of Contents

Academic Journal of Digital Economics and Stability (Spain)

Academic Journal of Digital Economics and Stability – is an open-access scientific research journal. In this journal digitalization and stability points out the different features as a whole.  Research papers are accepted from various fields of economic points. In this case, research analytical views were stated to get better development of the stability and economic prosperity in the European  Union and worldwide as the whole.– is an open-access scientific research journal. In this journal digitalization and stability points out the different features as a whole.  Research papers are accepted from various fields of economic points. In this case, research analytical views were stated to get better development of the stability and economic prosperity in the European  Union and worldwide as the whole.

Published: Oct 2, 2021

Khajimuratov N. SH
Norov Akmal Ruzimamatovich, Toymukhamedov Ibrokhim Rikhsiboyevich, Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich, Bazarova Nigora Ravshanovna, Yuldasheva Sevara Shuxrat qizi
Sh. Oltayev
Tagirova Nargiza Bahodirovna
U. Khudayberdiyev
Kholikulov Anvar Nematovich, Usmonova Latofat Fazliddin kizi
Kholikulov Anvar Nematovich, Rakhimov Akmal Akbarovich
Mavluda Azamatovna Shodmonova
Miyasar Ganiyeva Ayapbergenovna
Joldasbayeva Raushan Ataniyaz qizi, Saparbayev Yesen Tajibayevich
Seitkasimov Janabay Nukusbayevich
Khalmuratova Dilbar Tursunbayevna, Sevara Saparbayevna Jumamuratova
Aziza Tokhirovna Akhmedova
Ahmed Muayad Younus
Sotvoldiev Nodirbek Jurabaevich
Khodjayeva Shakhnoza Nazarbayevna
Burkhonov Alisher, Eshpulatov Dostonbek, Mahammadiyev Turgunboy, Turayeva Gulizakhro, Kudratov Alisher
Kozimova Dilorom Ashurovna
Sh. A. Arziev
X. T. Hashimova
Atamuradova Rokhila , Jumanova Nasiba Sherbaevna, Abduvaliyeva Nilufar Nematulla qizi